Novoborský extraligový víkend

13.11.2008 09:20 | Zprávy

O úvodním zápase s nováčkem soutěže SPACE poštovní spořitelna není příliš co povídat, průběh byl příliš jednoznačný. Měl jsem jen jediný požadavek – vystříhat se v zahájeních nezdravých experimentů a povrchních neopat...

Šimek - Šimáček
1.Jf3 d5 2.d4 Jf6 3.c4 dxc4 4.Ja3 c5 5.Da4+?! Sd7! 6.Dxc4 cxd4 7.Jxd4 e5! 8.Jf3 Jc6 9.Sd2 Se7=/+ 10.g3?! Vc8 11.Vc1 Sxa3 12.bxa3 Jd4 13.Dd3 Vxc1+ 14.Sxc1 Sf5 15.Dd2 Jc2+ 16.Kd1 Dc7 17.Jg5 0-0

Taková miniaturka pozvedne náladu, další body se rodily skoro samy od sebe, jak naši své soupeře postupně přehrávali. Domácím šlo záhy spíš o čestný úspěch, remízu zaznamenal Vávra se Cvekem. Vávra dovede zmatit kde koho, to si Robert černými ohlídal, ale z rovnováhy už partie nevybočila. Druhou půlku ubránil pečlivou obranou zkušený Netušil, i když se Radek Kalod snažil prorazit hodně dlouho, ale černý si udržoval dostatečně účinnou protihru.

Na nedělní střetnutí s RC Sport Pardubice jsme tak cestovali s dvojnásobným dopingem, jejich sobotní porážku od Turnova jsme moc neočekávali. Turnov ale disponuje silným týmem a letos může mít značné ambice.

Zápas začal celkem slibně. Jirka se nad úvodním tahem chvíli zamyslel a pak nabídl principiální teoretický souboj, ze kterého se ale soupeř poněkud nevydařeným způsobem pokusil uhnout: Štoček – Bernášek: 1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.cxd5 Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3 Sg7 7.Se3 c5 8.Dd2 Da5 9.Vb1 cxd4 10.cxd4 Jc6N Čistá novinka, běžné je 10...Dxd2+. Černý jezdec ale trochu zabloudí. 11.Dxa5 Jxa5

12.Sb5+! Sd7 13.Sxd7+ Kxd7 14.Sd2 b6 Černý se smířil s trvalým defektem své pěšcové struktury. Měl jsem pocit, ze verze 14...Jc6 15.d5 Jd8 16.Jf3+/= by se přece jen černému bránila lépe. Po dalších tazích 15.Sxa5 bxa5 16.Jf3 Vhb8 17.Ke2 Vb4 18.a3 Vb6 19.Vxb6 axb6 jsem už věřil, ze Jirka malou technickou výhodu dovede k celému bodu. To se vyplnilo po dalších 15 tazích.

Více jsme ale bílými figurami nepořídili. Zbyněk zvolil s Kempinským variantu 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.Sb5+, kterou příliš nepoužívá. Dostal sice příjemnou pozici s lehkou prostorovou převahou, nebyla to však přímo „jeho“ krevní skupina.

Nad hledáním vhodného plánu obléhání ztratil hodně času a tak další tah 17.Va3 doprovodil nabídkou remízy, která otevřela skóre celého zápasu.

V podobném stylu se vyvíjela i další bílá partie Cvek – Heberla, ve které si Robert vybral klidnou obléhací variantu 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Se2 e5 7.Jb3 Se7 8.Sg5 Se6 9.Sxf6 Sxf6 10.Dd3 Se7 11.0-0-0 Jd7 12.Jd5 Sxd5 13.Dxd5 Dc7=

Černý se ovšem trpělivě bránil a bílému se z kontroly pole d5 nepodařilo vytěžit nic významného. Postavení se příliš výrazně nezměnilo až do časové kontroly, po které byl podepsán smír.

Takový vývoj mě konec konců nijak nezneklidňoval, taktika zbytečně neriskovat se nám v loňském ročníku osvědčila. Pardubice jsou přes určité oslabení sestavy stále tým s medailovým potenciálem. Útok jsme plánovali především na posledních třech šachovnicích, kde jsme měli významnou ratingovou převahu, byť poněkud zeslabenou dvojnásobkem černých figur. Černé figury vpředu nevypadaly zle, protože Markoš očividně demonstroval hlubší teoretické znalosti než Votava, a i když pozice na šachovnici vyhlížela vyrovnaně, na hodinách naše výhoda utěšeně rostla. Druhou černou partii Petr – Hába jsem hádal jako vyrovnanou, i když jsem si byl vědom, že v očekávaném královském gambitu moc jistý odhad mít nebudu – v podobných pozicích mívám spíš pocit, že obě strany stojí špatně.

Kritický okamžik zápasu nastal zhruba po třech hodinách hry na druhé šachovnici v partii Votava - Markoš. Právě skončila krátká taktická zápletka a vznikla tato pozice:

Po dalším tahu 26.Je5 vypadala pozice vcelku vyrovnaně, bílý měl nějakých 5 minut, černý 40, odebral jsem se v klidu do předsálí na cigaretku a tak jsem na vlastní oči viděl až následky strašného tahu 26…Sd4??, kterým černý s pohledem upřeným na pole g6 soupeři jednotahově daroval kvalitu. Plánoval 27.Jxg6 fxg6-/+ a nechtělo se mu měnit černopolného střelce. Po 26...Sxe5 27.Vxe5 Df6 28.Vxg5 Kg7= je pozice v rovnováze, nevychází totiž 29.f4? Db6+ 30.Kf1 f6-+. Bílý by ještě mohl něco zkoušet po 29.d6!? Dxd6 30.Dxd6 exd6 31.Va5=, černý si ale může vybrat také 29...exd6 30.f4 Ve8! 31.f5 Ve5=, což je asi nejjistější cesta do bezpečí. Jezdec ale skočil jinam 27.Jd7+/- a černý měl ještě tu smůlu, že musel přejít rovnou do koncovky 27...Db2 28.Dxb2 Sxb2 29.Jxf8 Kxf8 30.d6 exd6 31.Sxb7+-, kde má jen mizivé šance na záchranu, slabých pěšců je příliš mnoho. Ani nedostatek času bílému cestu k výhře již nezkomplikoval.

Aby toho nebylo dost, začínal se projasňovat sousední královský gambit Petr – Hába, bohužel nežádoucím směrem. Černý se možná až příliš zaměřil na aktivní protihru na dámském křídle a v pozici na diagramu začal mít problémy s vykrýváním svého královského křídla.

Nečekaně nejvhodnějším řešením asi byl primitivní tah 26...g3!?+/=, obrana je založena na poli f2 (27.Vef1 Vf2) a na remízových tendencích různobarevných střelců po 27.Sxb5 Dg6. Nepřesný tah 26...Df7? ještě bílý tahem 27.Dxg4 plně nezužitkoval, po 27.Vhf1! by bylo hodně zle, neobstojí jak 27…Dxd5? 28.De7 Dg8 29.Vxe5!+-, tak ani 27...Dd7 28.Vxe5! Vxf1+ 29.Sxf1 dxe5 30.Dxe5+ Kg8 31.Sxb5! Df7 32.d6+-. Ale pozice černého je i tak velmi obtížná, snad 27…Df4!? dávalo určitou šanci na záchranu v koncovce bez dvou pěšců. Po 27...Dxd5 28.Vhf1 černý už do koncovky zamířil (nepatrně lepší je snad 28…c5) 28…Vxf1 29.Vxf1+- Dd4 30.Dxd4 Sxd4, jenže ta se po 31.c3 Sxc3 32.Vf7!+- ukázala jako zcela beznadějná, královské křídlo je naprosto neudržitelné: 32…b4 33.Vxh7+ Kg8 34.Vxc7 Sb2 35.g4 Ve8 36.Sc4+ Kh8 37.Kc2 Ve1 38.g5 1-0

Nejen že se otočil stav zápasu, ale ani vývoj zadních šachovnic nebyl takový, jak jsme předpokládali. Z hlediska zápasové taktiky asi bylo nevhodné, že jsme na všech třech šachovnicích vybudovali pozice s výrazně taktickým obsahem, v zápletkách se soupeři orientovali velmi dobře a „hráčská“ převaha našich válečníků se v houštinách složitých variant obtížně uplatňovala. V partii Šimáček – Roško zvolil Šimi trochu diskutabilní gambitovou koncepci, po zahájení ale vznikla následující na první pohled docela slibná pozice.

Jenže! Černý našel možnost aktivní protihry proti bodu e4 15...Ve8 16.Dd3 Dh4 17.Ve1 f5! a taktická srážka vlastně plynule pokračovala. Až po několika dalších tazích nastalo na chvilku relativní uklidnění, ovšem krajní volný pěšec černého podporovaný střelci si rychle vynutil další šarvátku v této pozici.

Pěšec působí výhružně, ale bílý měl připraven protilék 29.Vb1 a3 30.Sxa3! Sxa3 31.Jf6+ Remízu by bílý vynutil po 31.Vb7 Sc8 32.Jf6+= věčným šachem, v napjaté fázi zápasu ale přirozeně zkouší získat více. 31...Kf7 32.Jxd7 Chvíli jsem si říkal, jestli by nestálo za úvahu sebrat raději věž, ale bílý nedokáže sebrat pěšce a7, a honit takového divočáka proti dvojici střelců bych asi neměl nervy ani kdybych si byl jist, že stihnu vybrat černému celé královské křídlo. 32…Sd6= Problém je v tom, že bílý jezdec je obklíčen. Bílý byl nucen za jeho svobodu spustit další kolo zápletek, a to už se čas na rozmyšlenou věru povážlivě krátil oběma stranám. 33.f4!? Ve7 34.Jb8 Kf6! Černý v této partii předvedl velké pochopení pro dynamické potřeby podobných pozic, nyní se vrhá králem do útoku a souhra černých figur nabude hrozivých rozměrů. 35.Jc6 Ve4 36.g3 Kf5! Začínal jsem mít strach i o tuto partii, bílý ale neztratil chladnokrevnost. 37.Jxa7 Kg4 38.Jb5 Sc5 39.Vb2 To se mi už vůbec přestávalo líbit, ale alternativní sérii jediných tahů 39.d6 Kh3 40.Jc3! Vd4! 41.Vb5 Sxd6 42.Kg1 Sb4= si navíc za pár sekund může opravdu vybrat jen Rybka. Černý naštěstí nezkusil nejprotivnější 39…Kh3!? a pokračoval na jistotu. 39...Kxg3 40.Vb3+ Kxf4 41.Vc3 Se3 42.Jd6 Vd4-/+ Po kontrole má černý jistě výhodu, ale techniku má přece jen trochu slabší. 43.Jc4 Vd1+ 44.Kg2 Sc5 45.d6 h6?! Oslabení pěšců ulehčuje bílému obranu, ke slovu nakonec přijde i motiv falešného střelce. 46.Vf3+ Ke4 47.Vg3! Kf5 48.Vf3+ Ke6 49.Vg3 Vg1+ 50.Kf3 Vxg3+ 51.Kxg3 Sxd6+ 52.Kg4 Kd5 53.h5!= a po g5 bílý remizuje přesunem jezdce na f5, jinak zůstane černému jen pěšec h s falešným střelcem. 1/2-1/2

Po celkem šťastném konci této partie nám zůstaly dvoje černé figury, a světe div se, stále ještě i drobná šance na ještě jeden dokonalý obrat v zápase. Naši si ale užili ve svých partií svoje. Souboj Stehno – Kalod rozvinul „ježka“ do této podoby.

Bílý vyskočil dámou na h4, možná tím dokonce vymyslel zajímavou teoretickou novinku, i když upřímně řečeno přesun černého střelce na c7 mě zvláštním nadšením nenaplňuje, byť se tak hrává. V každém případě uvidíme, jestli tato partie nepřinese nějaké korektury v názorech na celou variantu, protože bílý vymyslel novou a  pozoruhodnou koncepci, jejíž pointou byla oběť pěšce 18.b5!? a5 19.Jc6! Da8 Radek se ponořil do hlubokých úvah, 19...Sxc6 20.bxc6 Je5 21.Sh6!? je náznakem agresivních možností bílého, navíc černý nehledal jen prosté vyrovnání, ale pozici, kterou by šlo hrát na výhru, to je samozřejmě dvojnásob těžký úkol. Rezultovalo z toho pokračování 20.f4 Sb8 Alternativa 20...Sxc6 21.bxc6 Dxc6 22.c5! má své mouchy, protože  22…bxc5  23.Sb5 Db7 24.e5!+/- je jasně nežádoucí, po 22...Jxc5! 23.Sb5 Da8 má sice černý za kvalitu dostatečnou kompenzaci, ale černý chce podobnou myšlenku uskutečnit jinak. 21.Sf3 Vxc6!? 22.bxc6 Sxc6 Dvojice střelců je z pohledu kompenzace mnohem atraktivnější, jenže po 23.Ve1! musel černý brát na e4 a pozici stejně zjednodušit. Kompenzaci měl sice dobrou, ale ztratil hodně času, který nyní chyběl. Díky tomu později nedocenil pokračování, které dávalo jeho kompenzaci velmi slibnou podobu, a byl nucen na půlminutě zdolávat ke kontrole hodně tahů, během kterých se jeho postavení potácelo na hranici prohry. Musím ale smeknout, 10 náročných tahů v tomto tempu Radek sehrál téměř jako Rybka, a když bílý jen nepatrně přecenil své šance (také jsem si myslel, že už je s námi veta), vykouzlil po kontrole Radek pozici s dvěma pěšci za kvalitu, plnohodnotnou kompenzací a šancí dál usilovat i o vítězství. Pohleďte sami:

Prohrát může černý jen hrubou chybou, zato bílý král působí docela citlivým dojmem, zvláště když přiskáče jezdec. Bílý se ale s nečekaným obratem v boji vypořádal chlapsky a přesně se bránil. 41.Df5 h5 42.h3 Db3 43.Vaa1 Je4 44.Dxd5!? De3+ 45.Kh2 Df4+ 46.Kg1 Jc3 47.Dd7 Bílý ztrácí kvalitu, navíc nesmí hrát 47.Dxh5 Je2+-+, ale koncovka 3 a 2 na jednom křídle se s těžkými figurami prakticky nedá vyhrát. 47...De3+ 48.Kh1 Jxd1 49.Vxd1 h4 50.Vf1 Ve7? Zvlášť když už je černý unaven a dělá chybu v propočtu. Po 50...De6-/+ by ještě mohl soupeře ve věžovce trápit, ale k výhře by potřeboval soupeřovu významnou spolupráci. 51.Dc8+ Kh7 52.Dc4 Dáma dosáhne nejen na f7 a h4, ale také na f1! 52…Dg3 53.Vxf7 Ve1+ 54.Vf1 1/2-1/2

Zbývá nám borec nakonec, zabiják Luke. Partii Pačovský – Klíma zahájil věren svému podnikavému stylu velkoryse nabídkou kvality. V následující pozici

vypálil tah 12...b5!?, bílý si však svého bělopolného střelce cenil více než věže, a pokračoval tvrdě 13.Jxe7+ Jxe7 14.cxb5 Dxb5 15.d4!? Zajímavé je, že o černou věž nejeví zájem ani počítač, jindy tak žravý. Luke však vytrval a soupeři motal hlavu vytrvale dál, až mu konečně kvalitu vnutil.

Je však nutno přiznat, že v této fázi již černý zašel hodně daleko, protože bílý zde mohl s chladnou hlavou pokračovat jednoduše 29.Sxa6!+/-, protože 29…Vxd5 naráží na problém 30.Da2 Kh8 31.Vb5! a pozici po vynuceném 31…Dxb5 32.Sxb5 Vxb5 černý určitě na výhru nehraje. Bílý ale již neměl mnoho času a podlehl dojmu, že se černý přepočítal jinak. 29.Vfc1? Dxd5! 30.Sc4 Dxc4 31.Dxd8 Da2! Záludný úhyb černé dámy bílý přehlédl, nyní nejde pokrýt bod f2. 32.Dd7 Dxf2+ 33.Kh1 Df3+ I černý by zde potřeboval více času a klidu, aby přesně ocenil pokračování 33...Dxg3 34.Vc7! Dxh3+ 35.Kg1 Dxe3+ 36.Kf1 Holý bílý král nemá kam utéct, ale samotná dáma mu dá jen věčný šach. Zbývá tak pouze 36…Dh6 37.Vbb7, pak je ale iniciativa bílého tak velká, že by nemusela skončit jen remízou. Lukáš se asi rozhodl správně, byť s těžkým srdcem, hledat jinou formu útoku, že remíza nestačí už bylo jasné. 34.Kh2 De2+ 35.Kh1 Df3+ 36.Kh2 f4! Jen tak může černý zapojit do útoku další figury. Bílý měl sice ještě méně času, ale na stažení do obrany to stačilo. 37.Vg1 Dxe3 38.Dd5+ Kh8 39.Vbe1 fxg3+ 40.Kh1 Df2 41.Dg2 Vf4 Po kontrole má černý za kvalitu hodně pěšců, ale takové divné, vyhrávat se to určitě nebude snadno. Mohl se nyní pokusit zachovat dámy a zkusit se nějak prodrat na kůži bílému králi, černá dáma ale nemá moc šikovných polí, proto se černý rozhodl vyzkoušet soupeře raději z koncovky. 42.Vgf1 Dxg2+ 43.Kxg2=/+ Sf6 44.Va1 Kg7 45.Kxg3 a5 46.Vfd1 Na f4 ani a5 zatím bílý brát nesmí, ale stejně se obávám, že nějakou cestu k remíze by zde měl spolehlivě mít. Jenže bílý už opět začínal mít problémy s časem a soupeřův dlouho trvající tlak nakonec nezvládl. 46…Sh4+ 47.Kg2 Vf2+ 48.Kg1 Vc2 49.Vxa5?! Druhá věž měla vylézt, 49.Vd7+ Kh6 50.Vxa5= dávalo přinejmenším protihru proti h7. 49...Sf2+ 50.Kf1 Sd4 51.Vd5?! Bílý neměl dost času nalézt vhodnou obranu pěšce h3, idea vrácení kvality je rozhodně špatná. 51…Vf2+ 52.Ke1 Vf3 53.h4 Vh3 54.V5xd4? exd4 55.Vxd4 Kh6 56.Kf2 Kh5 57.Kg2 Vxh4 0-1

Remíza po lítém boji je asi spravedlivá, šance i chyby se přelévaly ze strany na stranu, trošinku více, než bych si přál, ale po posvícení se to někdy stává. Alespoň jsme byli varováni, že boj o titul letos nebude o nic lehčí než loni, spíše naopak.

Stůl abstinentů

Zde se dobře debužírovalo

Odkazy

Extraliga 2008/2009 - tabulka a výsledky
Extraliga 2008/2009 - partie k přehrání
O úvodním zápase s nováčkem soutěže SPACE poštovní spořitelna není příliš co povídat, průběh byl příliš jednoznačný. Měl jsem jen jediný požadavek – vystříhat se v zahájeních nezdravých experimentů a povrchních neopatrností. Nevyzpytatelné hráče týmu soupeře by vydařený úvod zápasu mohl namotivovat ke zběsilé euforii (Byl to asi správný plán, na něco takového totiž v neděli těžce doplatil Turnov.). Ve skutečnosti tomu vlastně bylo naopak – náš první bod v letošní soutěži vypadal takto:
0x Autor neznámý
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat