Klubová konference 23. března od 18.00 hodin

12.03.2013 10:14 | Zprávy

Publikujeme znění pozvánky na Konferenci členů 1. Novoborského šachového klubu, o.s., která proběhne 23. března 2013 od 18.00 hodin v restaurantu Ajeto, Nový Bor. Prosíme o předběžné potvrzení vaší účasti na email: katerina.stepa...

Publikujeme znění pozvánky na Konferenci členů 1. Novoborského šachového klubu, o.s., která proběhne 23. března 2013 od 18.00 hodin v restaurantu Ajeto, Nový Bor. Prosíme o předběžné potvrzení vaší účasti na email: katerina.stepankova@novoborsky-sk.cz.POZVÁNKA NA KONFERENCI ČLENŮ 1. NOVOBORSKÉHO ŠACHOVÉHO KLUBU, o.s.

Představenstvo 1. Novoborského šachového klubu, o.s.,
IČO: 265 39 691,
se sídlem Dvořákova 516, Nový Bor, PSČ 473 01,
zapsaného v Seznamu občanských sdružení Ministerstva vnitra
(dále jen „šachový klub“)

tímto v souladu s ustanovením stanov občanského sdružení (v úplném znění ze dne 19. května 2007) svolává konferenci členů šachového klubu, která se koná dne 23. března 2013 od 18:00 hodin v restaurantu Ajeto, Nový Bor.

Program jednání konference:
1) Zahájení konference
2) Volba předsedajícího a zapisovatele
3) Zpráva o sportovní činnosti (Viktor Novotný)
4) Zpráva finančního ředitele (Miloš Koudelka)
5) Zpráva revizora (Petr Kučera)
6) Návrh změny výše členských příspěvků (Roman Mužík)
7) Návrh změny stanov (Roman Mužík)
8) Volby
9) Ostatní
10) Závěr
11) Bleskový turnaj

V souladu s ustanovením stanov šachového klubu ze dne 19. května 2007 mohou hlasovací právo vykonávat pouze členové starší 18 let, kteří řádně uhradili veškeré členské příspěvky.

Představenstvo 1. Novoborského šachového klubu, o.s.,

0x Autor neznámý
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat